ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА
ISSN 1561-9184 (друкована версія), ISSN 2616-6380 (електронна версія)

English
Russian
Ukrainian
Головна > Про журнал
______________________________________________
ПРО ЖУРНАЛ
______________________________________________

З 1993 року в Інституті технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України видавався міжвідомчий збірник наукових праць "Техническая механика", який з вересня 1997 року отримав статус наукового журналу "Техническая механика", "Технічна механіка". В 2017 році інститут отримав нове свідоцтво про державну реєстрацію журналу, відповідно до якого журнал має офіційну назву англійською мовою «Technical Mechanics», може друкувати статті англійською мовою й має право на міжнародну сферу розповсюдження.

Обкладинка журналу з №4 2021р. Свідоцтво про реєстрацію журналу, яке діє з 15.03.2017
=========================================== ===========================================
Обкладинка журналу з №2 2017р. Свідоцтво про реєстрацію журналу, яке діє з 15.03.2017
=========================================== ===========================================
Обкладинка журналу з 1997р. по №1 2017р. Свідоцтво про реєстрацію журналу, яке діяло з 23.09.1997 по 14.03.2017р.
=========================================== ===========================================

Назва журналу різними мовами: Технічна механіка, Техническая механика, Technical Mechanics
Рік заснування: 1993 г.
Тематика: Розглядаються результати теоретичних та експериментальних досліджень у галузі кінематики та динаміки пружно-в’язких систем та систем з рідкими масами, гідрогазодинаміки, тепломасообміну, міцності конструкцій, механіки космічних апаратів.в
Реферативні бази даних: Український реферативний журнал "Джерело" (м. Київ)
Видання індексується: Google Scholar
ISSN (друкована версія): 1561 - 9184
ISSN (електронна версія): 2616 - 6380
Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія КВ № 2922 від 23.09.1997 р.

серія КВ № 22603-1250ЗПР від 15.03.2017 р.

Входить до Переліку наукових професійних видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук

постанова Президії ВАК України від 26 травня 2010 р. №1-05/4, (до 26 травня 2015 р.)

наказ Міністерства освіти й науки України від 07 жовтня 2015 р. № 1021 (зі змінами від 11 липня 2017 р. № 996)

Галузь науки:

технічні науки,

фізико-математичні (механіка рідини, газу й плазми) до 26.05.15 р.

Періодичність: 4 рази в рік
Мови видання: реферат: українська, російська та англійська;
стаття: українська, російська або англійська (з 15.03.2017 р.)
Засновник: Національна академія наук України, Інститут технічної механіки
Видавець: Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України
КЕРІВНИЦТВО
ДЛЯ АВТОРІВ
Правила для авторів =================== Політика відкритого доступу
Політика відкритого доступу =================== ПОЛОЖЕННЯ
про етику публікацій
ПОЛОЖЕННЯ про етику публікацій ===================

© 2014 - 2022 ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА