ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА
ISSN 1561-9184 (друкована версія), ISSN 2616-6380 (електронна версія)

English
Russian
Ukrainian
Головна > Редколегія
______________________________________________
РЕДКОЛЕГІЯ
______________________________________________
Головний редактор: О. В. Пилипенко, д. т. н., проф., академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
Заступник головного редактора: В. І. Тимошенко, д. ф.-м. н., проф., член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
Відповідальний секретар: І. Ф. Коджеспірова, к. ф.-м. н, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
Члени редколегії: А. П. Алпатов, д. т. н., проф., член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна;
М. Б. Горєв, к. ф.-м. н., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна;
В. С. Гудрамович, д. т. н., проф., член-кореспондент НАН України, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна;
О. М. Маркова, к. т. н., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна;
Ю. А. Семенов, д. ф.-м. н., Інститут гідромеханіки Національної академії наук України, Київ, Україна;
О. Сладковський, д. т. н., проф., Сілезький технологічний університет, Катовіце, Польща;
О. П. Федоров, д. т. н., член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки й техніки України, Інститут космічних досліджень Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Київ, Україна;
С. В. Хорошилов, д. т. н., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна;
В. О. Шувалов, д. т. н., проф., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
О. В. Пироженко, д. ф.-м. н., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
КЕРІВНИЦТВО
ДЛЯ АВТОРІВ
Правила для авторів =================== Політика відкритого доступу
Політика відкритого доступу =================== ПОЛОЖЕННЯ
про етику публікацій
ПОЛОЖЕННЯ про етику публікацій ===================

© 2014 ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА