ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА
ISSN 1561-9184 (друкована версія), ISSN 2616-6380 (електронна версія)

English
Russian
Ukrainian
Головна > Редколегія
______________________________________________
РЕДКОЛЕГІЯ
______________________________________________
Головний редактор: О. В. Пилипенко, д. т. н., проф., член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
Заступник головного редактора: В. І. Тимошенко, д. ф.-м. н., проф., член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
Відповідальний секретар: І. Ф. Коджеспірова, к. ф.-м. н, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
Члени редколегії: А. П. Алпатов, д. т. н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
О. Г. Гоман, д. ф.-м. н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна
В. С. Гудрамович, д. т. н., проф., член-кореспондент НАН України, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
М. І. Довготько, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
Ю. О. Кваша, д. т. н., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
О. М. Маркова, к. т. н., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
Н. Ю. Науменко, к. т. н., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
О. В. Пироженко, д. ф.-м. н., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
М. В. Поляков, д. ф.-м. н., проф., член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки й техніки України, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна
В. П. Пошивалов, д. т. н., проф., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
О. П. Саричев, д. т. н., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
О. В. Січевий, д. т. н., проф., Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна
Г. О. Стрельніков, д. т. н., проф., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
В. Ф. Ушкалов, д. т. н., проф., член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки й техніки України, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
О. П. Федоров, д. т. н., член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки й техніки України, Інститут космічних досліджень Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Київ, Україна
В. О. Шувалов, д. т. н., проф., Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро, Україна
КЕРІВНИЦТВО
ДЛЯ АВТОРІВ
Правила для авторів =================== Політика відкритого доступу
Політика відкритого доступу =================== ПОЛОЖЕННЯ
про етику публікацій
ПОЛОЖЕННЯ про етику публікацій ===================

© 2014 ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА