ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА
ISSN 1561-9184 (друкована версія), ISSN 2616-6380 (електронна версія)

English
Russian
Ukrainian
Головна > Архів > № 3 (2018): ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА > 2
________________________________________________________

УДК 533.6: 534.83: 443 (048.8)

Технічна механіка, 2018, 3, 18 - 32

РОЗРОБКА Й ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЛАДІВ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗВУКУ ПОСТРІЛУ ДЛЯ ЛЕГКОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

Пилипенко О. В., Коновалов М. А., Коваленко В. І., Семенчук Д. В.

      ПРО ЦИХ АВТОРІВ

Пилипенко О. В.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України
Україна

Коновалов М. А.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України
Україна

Коваленко В. І.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України
Україна

Семенчук Д. В.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України
Україна

      АНОТАЦІЯ

      Стаття містить інформацію про результати науково-дослідної роботи по конструюванню і відпрацю-ванню приладів зниження рівня звуку пострілу (ПЗРЗП) в Інституті технічної механіки Національної ака-демії наук України і Державного космічного агентства України протягом 2013 – 2018 рр. В результаті роботи створені ПЗРЗП високої ефективності за рахунок нових конструктивних рішень і застосування сучасних технологій їх виготовлення. Дослідження теоретичного характеру дозволили уточнити фізичну модель, газодинамічну картину надзвукових потоків газів в порожнинах і на зрізі ПЗРЗП. Уніфіковано найбільш ефективні з розроблених конструкцій для легкої стрілецької зброї (ЛСЗ), які об'єднані за приз-наченням, калібром і типом вживаного боєприпасу, а саме для зброї калібрів 5,45 мм, 5,56 мм, 7,62 мм і 9,0 мм. Відпрацьована технологія виготовлення ПЗРЗП з нержавіючої сталі, титанових і алюмінієвих сплавів, що дозволило створити прилади, які не поступаються за технічними характеристиками кращим зарубіжним зразкам.
      Обгрунтовано вибір форми і розташування перегородкових елементів, що утворюють розширюваль-ні камери і визначають протікання термогазодинамічних процесів усередині глушника.
      Розроблено ефективні ПЗРЗП зі сферичними перегородчастими елементами для ЛСЗ калібрів 5,45 мм – 9,0 мм. Найбільш перспективними конструкціями цього типу визнано глушники з:
      – периферійним лабіринтово-вихровим контуром відведення газів;
      – додатковою розширювальною камерою, що охоплює зовнішню частину стовбура, і газодинамічно пов'язаною з традиційним надульним глушником, виступаючим за зріз ствола.
      Також створено і відпрацьовано ПЗРЗП з пружними конструктивними елементами, що деформують-ся, виконаними по традиційній схемі – плоскі рухомі перегородки, що підпружинені витими циліндрови-ми пружинами стиснення. Pdf (Український)      КЛЮЧОВІ СЛОВА

глушник звуку пострілу, перегородкові елементи, зниження рівня звуку пострілу

      ПОВНИЙ ТЕКСТ:

Pdf (Український)

      ПОСИЛАННЯ

1. Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Загреба А. И., Пихотенко С. В., Яков-лев А. А. Разработка конструкции и технологии изготовления глушителей из титановых сплавов для стрелкового оружия. Техническая механика. 2013. № 1. С. 78–95.

2. Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И. Глушитель звука выстрела стрелкового оружия с использованием эффекта сверхзвуковой резонансной трубы. Техническая механика. 2013. № 2. С. 64–71.

3. Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Стрельников Г. А., Кваша Ю. А., Коваленко В. И., По-ляков Г. А., Чаплиц А. Д. Разработка приборов снижения уровня звука выстрела стрелкового оружия и исследование их характеристик (2008 – 2013 гг.). Техническая механика. 2013. № 4. С. 16–31.

4. Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Биленко А. И. Разработка и натурные испытания унифицированных приборов снижения уровня звука выстрела стрелкового оружия. Техни-ческая механика. 2014. № 1. С. 3–10.

5. Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. Глушители звука вы-стрела стрелкового оружия с упругими деформируемыми конструктивными элементами. Техническая механика. 2014. № 2. С. 3–11.

6. Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. Глушители звука вы-стрела стрелкового оружия с наствольной расширительной камерой. Техническая механика. 2014. № 3. С. 3–14.

7. Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Семенчук Д. В., Михай-лов С. П. Разработка и натурные испытания глушителей звука выстрела стрелкового оружия со сфери-ческими перегородочными элементами. Техническая механика. 2015. № 1. С. 3–14.

8. Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Семенчук Д. В., Устинов С. Д. Профи-лирование внутренней поверхности корпуса глушителя звука выстрела стрелкового оружия как средст-во повышения эффективности его работы. Техническая механика. 2015. № 2. С. 6–22.

9. Пилипенко О. В., Коновалов Н. А., Скорик А. Д., Поляков Г. А., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. Перспек-тивные конструкции глушителей звука выстрела стрелкового оружия. Техническая механика. 2015. № 4. С. 44–65.

10. Пилипенко О. В., Коновалов Н. А., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. Глушитель с периферийным лаби-ринтно-вихревым контуром отвода газов. Техническая механика. 2016. № 2. С. 7–15.

11. Пилипенко О. В., Коновалов Н. А., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. Отработка глушителей звука вы-стрела стрелкового оружия со сферическими перегородочными элементами. Техническая механика. 2017. № 3. С. 5–15.

12. Пилипенко О. В., Коновалов Н. А., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. Глушители звука выстрела со сфериче-скими перегородочными элементами для пистолетов-пулеметов. Техническая механика. 2018. № 2. С. 5–16.

13. Пилипенко О. В., Коновалов Н. А., Скорік А. Д., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. Перспективные конст-рукции глушителей звука выстрела стрелкового оружия. Перспективы развития вооружения и военной техники Сухопутных войск: Международная научно-техническая конференция: сб. тезисов докладов (14–15 мая 2015 года, г. Львов). Львов, 2015. С. 49–50.

14. Коновалов М. А., Пилипенко О. В., Скорик О. Д., Семенчук Д. В., Коваленко В. І. Глушник звуку пост-рілу стрілецької зброї: пат. 108783 Україна, МПК F41A 21/20. № а201310602; заявл. 02.09.13; опубл. 10.06.15, Бюл. № 11. 8 с.

15. Коновалов М. А., Пилипенко О. В., Скорік О. Д., Коваленко В. І. Глушник звуку пострілу стрілецької зброї: пат. 110644 Україна, МПК F41A 21/30. № a201313818; заявл. 28.11.13; опубл. 25.01.16, Бюл. № 2. 7 с.

16. Коновалов М. А., Пилипенко О. В., Скорік О. Д., Семенчук Д. В., Коваленко В. І. Глушник звуку пострі-лу стрілецької зброї з наствольною розширювальною камерою: пат. 111772 Україна, МПК F41A 21/30. № a201409056; заявл. 11.08.14; опубл. 10.06.16, Бюл. № 11. 9 с.

17. Коновалов М. А., Пилипенко О. В., Скорік О. Д., Коваленко В. І., Піхотенко С. В., Яков-лєв О. А. Глушник звуку пострілу стрілецької зброї зі сферичними перегородковими елементами: пат. 109381 Україна, МПК F41A 21/30 (2006.01). № а201410885; заявл. 06.10.14; опубл. 10.08.15, Бюл. № 15. 8 с.

Copyright (©) 2018 Пилипенко О. В., Коновалов М. А., Коваленко В. І., Семенчук Д. В.

Copyright © 2014-2018 Технічна механіка


____________________________________________________________________________________________________________________________
КЕРІВНИЦТВО
ДЛЯ АВТОРІВ
Правила для авторів