ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА
ISSN 1561-9184 (друкована версія), ISSN 2616-6380 (електронна версія)

English
Russian
Ukrainian
Головна > Архів > № 4 (2021): ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА > 3
________________________________________________________

УДК 533.6: 534.83: 443 (048.8)

Технічна механіка, 2021, 4, 18 - 28

КОМПАКТНІ ГЛУШНИКИ З ДИСКРЕТНИМИ ПЕРЕГОРОДКОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ЛЕГКОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

DOI: https://doi.org/10.15407/itm2021.04.018

Пилипенко О. В., Коновалов М. А., Коваленко В. І., Семенчук Д. В.

      ПРО ЦИХ АВТОРІВ

Пилипенко О. В.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України,
Україна

Коновалов М. А.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України,
Україна

Коваленко В. І.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України,
Україна

Семенчук Д. В.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України,
Україна

      АНОТАЦІЯ

      У статті представлено результати створення приладів зниження рівня звуку пострілу (ПЗРЗП), характерною особливістю конструкції яких є наявність дискретних перегородкових елементів. Доцільність створення таких приладів підтверджена надійністю експлуатації і ефективністю зниження рівня звуку пострілу в реальних умовах їх використання у складі різних видів легкої стрілецької зброї.
      Для конструювання сучасних приладів розроблено технічні вимоги до їх конструкції. У статті описано можливість використання дискретних елементів (конусів, півсфер, плоских перегородок тощо), як основного елемента розсікача порохових газів. В якості додаткових елементів, що формують потік порохових газів всередині глушника, використовуються елементи різної форми, наприклад, циліндричні, зокрема перфоровані, з метою забезпечення перетікання порохових газів між розширювальними камерами. Один з шляхів підвищення ефективності глушника – створення додаткової розширювальної камери, що охоплює зовнішню частину ствола і газодинамічно зв'язана з традиційним надульним глушником.
      При виборі оптимальної конструкції компактних ПЗРЗП уточнено кількість розширювальних камер і їх розмір, конструкцію перетворювача енергії порохових газів, вид перегородок, наявність і величину перетікання газів між камерами біля внутрішньої поверхні корпусу глушника.
      Оптимізація проводилася на підставі моделювання процесів всередині глушника за розробленою методикою розрахунку ефективності ПЗРЗП з різними внутрішніми елементами.
      Порівняльні випробування створених зразків ПЗРЗП з іноземними глушниками підтвердили високу ефективність конструкцій.
      Таким чином, в Інституті технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України створено прилади зниження рівня звуку пострілу для легкої стрілецької зброї з дискретними перегородковими елементами, що не поступаються за своїми характеристиками кращим закордонним зразкам. Конструкції ряду зразків захищено патентами України.
      Pdf (Український)      КЛЮЧОВІ СЛОВА

прилад зниження рівня звуку пострілу, конуса, півсфери, розширювальні камери, методика розрахунку, ефективність зниження рівня звуку пострілу

      ПОВНИЙ ТЕКСТ:

Pdf (Український)

      ПОСИЛАННЯ

1. Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Кваша Ю. А., Коваленко В. И. Ручное огнестрельное оружие бесшумного боя. Приборы снижения уровня звука выстрела для автоматов. Проектирование и экспериментальная отработка. Днепропетровск: Институт технической механики НАН Украины и НКА Украины, 2008. 303 с.

2. Коновалов М. А., Пилипенко О. В., Кваша Ю. О., Січевий О. В., Скорік О. Д., Стрельніков Г. О. Безшумна автоматична вогнепальна зброя: Підручник. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2011. 340 с.

3. Неугодов А. С., Сабельников В. М. Акустика стрелкового оружия. М: ЦНИИ информации, 1979. 150 с.

4. О приборах бесшумной и беспламенной стрельбы. URL: http://www.gutierrez.3dn.ru/blog/silensers/2011-06-11-6 (Дата звернення 15.05.2021).

5. Juha Hartikka Совсем не тихий глушитель. Мастер-ружье. 2010. №159. С. 52–57. URL: http://master-gun.com/pdfs/159.pdf (Дата звернення 15.05.2021).

6. Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Биленко А. И. Разработка и натурные испытания унифицированных приборов снижения уровня звука выстрела стрелкового оружия. Техническая механика. 2014. №1. С. 3–10.

7. Акустические системы обнаружения огня. «СОВА» слышит пулю (Акустические системы обнаружения огня из стрелкового оружия разработки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). URL: http://alternathistory.com/ akusticheskie-sistemy-obnaruzheniya-ognya-sova-slyshit-pulyu/ (Дата звернення 15.05.2021).

8. Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Загреба А. И., Пихотенко С. В., Яковлев С. В. Разработка конструкции и технологии изготовления глушителей из титановых сплавов для стрелкового оружия. Техническая механика. 2013. №1. С. 78–95.

9. Коновалов Н. А., Пилипенко О. В., Поляков Г. А., Скорик А. Д., Гунько А. Д., Якименко М. А., Коваленко В. И. Глушитель звука выстрела для автоматов подразделений специального назначения. Техническая механика, 2012. №2. С. 50–76.

10. Heckler & Koch MP5. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/HK_MP5 (Дата звернення 18.04.2018).

11. Heckler & Koch MP5 и его клоны. URL: https://zbroya.info/ru/blog/ 12282_heckler-koch-mp5-i-ego-klony/ (Дата звернення 18.04.2018).

12. Пилипенко О. В., Коновалов Н. А., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. Глушителе звука выстрела со сферическими перегородочными элементами для пистолетов-пулемётов. Технічна механіка. 2018. №2. С. 5–16. https://doi.org/10.15407/itm2018.02.005

13. Мураховский В. И., Федосеев С. Л. Оружие пехоты. Москва: Арсенал-Пресс, 1997. 400 с.

14. Мураховский В. И., Слуцкий Е. А. Оружие специального назначения: справочник. Москва: Элакос, 1995. 212 с.

15. Прилад зниження рівня і забезпечення направленості звуку пострілу стрілецької зброї: патент 28410 Україна. МПК (2006) F41A 17/00, F41A 21/30 (2006.01). Коновалов М. А., Остапов А. І., Пилипенко О. В., Поляков Г. А., Скорик О. Д., Тинина С. В., Чаплиць О. Д.; заявник і патентовласник Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ. №u 2007 08125; заявл. 17.07.2007; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20. 6 с.

16. Прилад зниження рівня звуку пострілу стрілецької зброї: патент 36674 Україна. МПК (2006) F41A 21/30 (2008.01), F41A 17/00. Коновалов М. А., Пилипенко О. В., Поляков Г. А., Пугач Є. О., Скорик О. Д., Стрельніков Г. О., Чаплиць О. Д.; заявник і патентовласник Інститут технічної механіки НАН України і НКА Україна. № u 2008 01456; заявл. 04.02.2008; опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21. 6 с.

17. Глушник звуку пострілу зброї: патент 84118 Україна. МПК (2006) F41A 21/30 (2008.01), F41A 17/00. Коновалов М. А., Пилипенко О. В., Скорик О. Д., Пугач Є. О., Пугач О. М.; заявник і патентовласник ТОВ НВФ «ІМКАС». № a 2008 05748; заявл. 05.05.2008; опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17. 4 с.

18. Прилад зниження рівня звуку пострілу стрілецької зброї: патент 89310 Україна. МПК (2009) F41A 21/30 (2008.01), F41A 17/00. Коновалов М. А., Пилипенко О. В., Поляков Г. А., Скорик О. Д., Стрельніков Г. О., Чаплиць О. Д.; заявник і патентовласник Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ. № a 2008 08435; заявл. 24.06.2008; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1. 6 с.

19. Прилад зниження рівня звуку пострілу стрілецької зброї: патент 44753, Україна. МПК (2009) F41A 21/30 (2009.01), F41A 17/00. Коновалов М. А., Пилипенко О. В., Поляков Г. А., Пугач Є. О., Скорік О. Д., Чапліць О. Д.; заявник і патентовласник Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ. № u 2009 05084; заявл. 22.05.2009; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19. 4 с.

20. Глушник звуку пострілу стрілецької зброї: патент 94790 Україна. МПК (2011.01), F41A 21/30 (2006.01), F41A 17/00. Коновалов М. А., Пилипенко О. В., Авдєєв А. М., Пугач Є. О. Скорік О. Д.; заявник і патентовласник Інститут технічної механіки НАН України та НКА України. № a200908628: заявл. 17.08.09; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.6 с.

21. Глушник звуку пострілу стрілецької зброї: патент 94491, Україна, МПК (2011.01) F41A 21/30 (2006.01), F41A 17/00. Коновалов М. А., Пилипенко О. В., Авдєєв А. М., Пугач Є. О. Скорік О. Д.; заявник і патентовласник Інститут технічної механіки НАН України і НКА України. № a200907528: заявл. 17.07.09; опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9. 5 с.

Copyright (©) 2021 Пилипенко О. В., Коновалов М. А., Коваленко В. І., Семенчук Д. В.

Copyright © 2014-2021 Технічна механіка


____________________________________________________________________________________________________________________________
КЕРІВНИЦТВО
ДЛЯ АВТОРІВ
Правила для авторів =================== Політика відкритого доступу
Політика відкритого доступу =================== ПОЛОЖЕННЯ
про етику публікацій
ПОЛОЖЕННЯ про етику публікацій ===================