ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА
ISSN 1561-9184 (друкована версія), ISSN 2616-6380 (електронна версія)

English
Russian
Ukrainian
Головна > Архів > № 1 (2021): ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА > 6
________________________________________________________

УДК 536.46

Технічна механіка, 2021, 1, 63 - 67

ВПЛИВ ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧАСТОК ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ПАЛИВА НА ШВИДКІСТЬ ЙОГО ГОРІННЯ

DOI: https://doi.org/10.15407/itm2021.01.063

Козін В. С.

      ПРО ЦИХ АВТОРІВ

Козін В. С.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України,
Україна

      АНОТАЦІЯ

      Метою цієї роботи є виключення можливості вибуху ракетного двигуна, працюючого на швидкогорящому твердому паливі. Використані міркування по аналогії з раніш проведеними експериментами. Наведено різні варіанти збільшення швидкості горіння палива в камері згоряння ракетного двигуна твердого палива. Дано приклади того, як швидкість горіння твердого ракетного палива залежить від розмірів часток металевого пального і окислювача. Проаналізовано причину нестабільного горіння твердого ракетного палива при високих значеннях тиску в камері згоряння, що обумовлено нестабільністю горіння газової фази на околицях точки біфуркації. Теорію нестаціонарного горіння пороху академіка Я.Б. Зельдовича застосовано для аналізу динаміки вибуху маршового твердопаливного двигуна ракети «Грім-2». Застосування такого методу аналізу раніше невідомо. Висловлена версія зв`язаності цього явища з дисперсністю перемелення алюмінію дозволяє збільшити швидкість горіння в камері згоряння твердопаливного двигуна без підвищення тиску і, тим самим, уникнути досягнення околиці точки біфуркації. Розглянуто процес горіння твердого палива з різною дисперсністю алюмінію. Визначені і обґрунтовані найбільш оптимальні розміри часток металевого пального і окислювача для виключення можливого вибуху. У разі використання в паливі субмікронного алюмінію, відбувається підключення додаткової енергії активації випаровування перхлорату амонію, що обумовлено інфрачервоним випромінюванням частинок алюмінію при відповідній радіаційній температурі. Таким чином, відбувається збільшення газоприходу в канал заряду, що перешкоджає пригніченню сублімації перхлорату високим тиском. Це важливо, коли конструкційні матеріали кокону двигуна не можуть витримувати високий тиск в каналі заряду. Такий підхід підвищує стійкість і швидкість горіння твердого палива. Показана неможливість використання для ракети «Грань» того ж твердого палива, що і в составі двигуна ракети «Грім-2». Запропоновано збільшувати швидкість горіння включенням в состав твердого ракетного палива дрібнодисперсного алюмінію.
      Pdf (Український)      КЛЮЧОВІ СЛОВА

тверде ракетне паливо, камера згоряння, ракетний двигун твердого палива, швидкість горіння, перхлорат амонію

      ПОВНИЙ ТЕКСТ:

Pdf (Український)

      ПОСИЛАННЯ

1. Зельдович Я. Б., Лейпунский О. И., Либрович В. Б. Теория нестационарного горения пороха: монография. М.: Наука, 1973. 132 с.

2. Osborn I. R., Renie I. P. Temperature and pressure sensitivity of aluminized propellants. AIAA Pap. 1980. № 1166. 15 p.

3. Алемасов В. Е., Дрегалин А. Ф., Тишин А. П. Теория ракетных двигателей: монография. М.: Машиностроение, 1989. 463 с.

4. Козин В. С. Особенности горения твёрдых ракетных топлив с микродисперсным и наноалюминием. Фізика аеродисперсних систем. 2019. Випуск 56. С. 91–96. https://doi.org/10.18524/0367-1631.2019.56.170839

5. Гумницкий В. П. Арестов А. П., Серебрянский В. Н. Основы теории горения твёрдых топлив: учебное пособие. Дніпропетровськ: Видавництво ДДУ, 1993. 163 с.

6. Сарнер С. Химия ракетных топлив: пер. с англ. М.: Мир, 1969. 488 с.

7. Аввакумов Е. Г. Механические методы активации химических процессов. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1986. 303 с.

8 Де Лука Л. Т., Гальфетти Л., Северини Ф., Меда Л. и др. Горение смесевых твердых топлив с наноразмерным алюминием. Физика горения и взрыва. 2005. Т. 41, № 6. С. 80–93. https://doi.org/10.1007/s10573-005-0080-5

Copyright (©) 2021 Козін В. С.

Copyright © 2014-2021 Технічна механіка


____________________________________________________________________________________________________________________________
КЕРІВНИЦТВО
ДЛЯ АВТОРІВ
Правила для авторів =================== Політика відкритого доступу
Політика відкритого доступу =================== ПОЛОЖЕННЯ
про етику публікацій
ПОЛОЖЕННЯ про етику публікацій ===================