ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА
ISSN 1561-9184 (друкована версія), ISSN 2616-6380 (електронна версія)

English
Russian
Ukrainian
Головна > Архів > № 4 (2021): ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА > 8
________________________________________________________

УДК 629.78

Технічна механіка, 2021, 4, 79 - 88

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

DOI: https://doi.org/10.15407/itm2021.04.079

Хорольський П. П., Марченко В. Т., Сазіна Н. П.

      ПРО ЦИХ АВТОРІВ

Хорольський П. П.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України,
Україна

Марченко В. Т.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України,
Україна

Сазіна Н. П.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України,
Україна

      АНОТАЦІЯ

      Метою статті є аналіз ефективності використання засобів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з урахуванням тенденцій їх розвитку за останні десять років. У статті аналізуються: ефективність використання засобів ДЗЗ для соціально-економічного розвитку (у картографії, метеорології й кліматології, океанології, гідрології, сільському господарстві, лісовому господарстві, у завданнях міського й регіонального керування, для охорони навколишнього середовища, при надзвичайних ситуаціях); ефективність діяльності індійської галузі ДЗЗ (як приклад однієї із провідних держав в області ДЗЗ); основні тенденції розвитку систем ДЗЗ, що підвищують ефективність їхньої роботи (відкритий доступ до даних ДЗЗ, приватне й приватно-державне партнерство, оперативність доставки інформації, обробка даних ДЗЗ на борту космічного апарата, аналітика на основі даних ДЗЗ), порівняння частки ринку даних безпілотних літальних апаратів з часткою ринку даних ДЗЗ із космосу.
      Результатами статті є виявлення в світовій галузі дистанційного зондування Землі таких тенденцій, що сприяють підвищенню ефективності використання даних ДЗЗ:
      – поступова переорієнтація до отримання не тільки даних дистанційного зондування, але також і аналітики на основі цих даних;
      – інтенсивний розвиток методів геопросторового моніторингу, бізнес-аналітики, машинного навчання, нейронних мереж, хмарної архітектури й автоматичної обробки великих масивів даних ДЗЗ;
      – незважаючи на широкі можливості застосування даних дистанційного зондування Землі і зниження цін на космічні знімки, ступінь використання цієї інформації для вирішення соціально-економічних завдань, за оцінками деяких аналітиків, зовсім незначний, тому що менше ніж 1 % даних, отриманих від супутників дистанційного зондування Землі коли-небудь знаходять своїх клієнтів;
      – в Індії, Китаї, Російській Федерації та Україні провідними принципами розвитку галузі ДЗЗ є планове державне фінансування, яке уже не використовується в більшості розвинутих країн, де розвиваються приватно-державні й комерційні структури ДЗЗ;
      – підхід до поширення продуктів ДЗЗ на внутрішньому ринку з метою компенсації капітальних витрат на розробку супутників ДЗЗ в країнах, де здебільше державне фінансування в цій галузі, неминуче веде до негативних результатів;
      – створюються національні ринки даних ДЗЗ, які використовують: відкритий доступ до даних, приватне й приватно-державне партнерство, оперативність доставки інформації за рахунок застосування веб-сервісів і хмарних обчислень, аналітику на основі даних ДЗЗ, обробку даних на борту космічного апарата в недалекому майбутньому;
      – в перспективі майбутнє дистанційного зондування Землі буде залежати від проривних технологій, інноваційних рішень, нових додатків і інтеграції технологій, таких як VR (віртуальна реальність), AR (доповнена реальність), AI (штучний інтелект), ML (машинне навчання), Big Data (великі дані), Cloud Computing (хмарні обчислення) та Io (Інтернет речей), які будуть мати вирішальне значення для сегмента дистанційного зондування Землі.
      В статті використано метод системного аналізу.
      Практична значимість статті полягає у можливості використання тенденцій розвитку світової галузі дистанційного зондування Землі при створенні і експлуатації національних космічних апаратів ДЗЗ.
      Pdf (Український)      КЛЮЧОВІ СЛОВА

безпілотний літальний апарат, віртуальна реальність, дистанційне зондування Землі, ефективність даних ДЗЗ, космічний апарат, потреби користувачів, просторове розрізнення, хмарні обчислення

      ПОВНИЙ ТЕКСТ:

Pdf (Український)

      ПОСИЛАННЯ

1. Сутырина Е. Н. Дистанционное зондирование земли. Иркутск, изд-во ИГУ, 2013. С. 92–162.

2. Новикова Н. Н. Вопросы использования данных ДЗЗ для решения социально-экономических задач. URL: http://jurnal.vniiem.ru/text/105/7.pdf (дата звернення: 02.06.2021).

3. Абросимов А.В., Дворкин Б. А. Перспективы применения данных ДЗЗ из космоса для повышения эффективности сельского хозяйства в России. URL: https://en.sovzond.ru/upload/iblock/ 362/2009_04_007.pdf (дата звернення: 08.06.2021).

4. Навулюр К., Бо Б., Пацифиц. Ф. Тенденции развития коммерческого сектора оптической космической съемки. URL: https://sovzond.ru/upload/iblock/655/655b14b0a3817b161180e92dc7e41ca6.pdf (дата звернення: 12.05.2021).

5. Sentinel-1. ESA Sentinel online – electronicresource. URL: https:// sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/ sentinel-1 (дата звернення: 17.06.2021).

6. Объем и динамика выручки коммерческих компаний рынка ДЗЗ России с 2015 по 2018 года. URL: http://gisgeo.org/research/analitika/.bem-i-dinamika-vyruchki-kommercheskih (дата звернення: 25.05.2021).

7 Dvorkin B. A., Natarova E. V. Earth satellite monitoring: yesterday, today, and tomorrow. URL: http://geomatica.ru/clauses/kosmicheskie-sistemy-dzz/kosmicheskij-monitoring-zemli-vchera- segodnya-zavtra (дата звернення: 12.05.2021).

8. Кучейко А. В. Общественный доступ к космической информации, или насколько эффективная гражданская космическая программа ДЗЗ? URL: www.scanex.ru › company › news › obshchestvennyy (дата звернення: 28.05.2021).

9. Эксперт: России следует перенять опыт Индии в сфере регулирования геопросторових данных. URL: http://vestnik-glonass.ru/ news/intro/ekspert- rossii-sleduet-perenyat- opyt-indii-v-sfere-regulirovaniya-geoprostranstvennykh- dannykh/(дата звернення: 03.06.2021).

10. Обзор компании Earth Observing System (EOS). URL: https://www.geospatialworld.net/blogs/5-free-satellite-imagery-sources-to-drive-insights-on-your-own (дата звернення: 09.06.2021).

11. Роді Б. Облачные вычисления в сервисах компании DigitalGlobe. URL: https://sovzond.ru/upload/uf/9a8/9a881b42db19f82303a270a677da488a.pdf (дата звернення: 29.06.2021).

12. Новая космическая экосистема, которая двигает вперед индустрию наблюдения за Землей. URL: https://sovzond.ru/press-center/articles/ers/6103/ (дата звернення: 10.06.2021).

13. Отчет GeoBuiz за 2018 год: прогноз области и индекс геопространственной индустрии. URL: https://geobuiz.com/geobuiz-2018-report.html&prev=search (дата звернення: 21.04.2021).

Copyright (©) 2021 Хорольський П. П., Марченко В. Т., Сазіна Н. П.

Copyright © 2014-2021 Технічна механіка


____________________________________________________________________________________________________________________________
КЕРІВНИЦТВО
ДЛЯ АВТОРІВ
Правила для авторів =================== Політика відкритого доступу
Політика відкритого доступу =================== ПОЛОЖЕННЯ
про етику публікацій
ПОЛОЖЕННЯ про етику публікацій ===================